Emerytura po polsku

Polski system emerytalny składa się z trzech zasadniczych elementów zwanych filarami, z których dwa pierwsze są obowiązkowe, a trzeci jako jedyny jest dobrowolny. W rzeczywistości jednak środki zgromadzone w ramach pierwszych dwóch filarów nie wystarczą na utrzymanie życia na dotychczasowym poziomie. Z założeń reformy emerytalnej z 1999 r. wynika bowiem, że dobrą emeryturę będziemy mogli sobie zagwarantować jedynie poprzez odkładanie pieniędzy w wszystkich trzech filarach.

 

Czym są i jak działają trzy filary?

 

 domek: system emerytalny 

 

 

I Filar 

 

I filar opiera się na systemie repartycyjnym co oznacza, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. W ten sposób pieniądze odprowadzane do ZUS, nie są w żaden sposób inwestowane, ale przeznacza się je na bieżące wypłaty dla osób pobierających świadczenia.

System ten funkcjonuje sprawnie w sytuacji, w której składki wpłacane przez pracowników wystarczają na wypłatę świadczeń dla osób w wieku emerytalnym. Starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie systematycznie zwiększający się odsetek osób pobierających świadczenia w stosunku do ludzi aktywnych zawodowo, bardzo niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie systemu emerytalnego.

Przyszła wielkość emerytur wypłacanych z pierwszego filaru uzależniona jest od wysokości odprowadzanych do systemu składek. Ich wartość uzależniona jest od naszych zarobków i stanowi 19,52% wynagrodzenia brutto. Do kwietnia 2011r. w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. w ZUS-ie pozostawało 12,2% naszego wynagrodzenia, a pozostałe 7,3% trafiało za pośrednictwem ZUS-u na nasze rachunki prowadzone przez Otwarte Fundusze Emerytalne w ramach II filaru.

Od maja 2011roku zmianie uległ podział składki między ZUS i OFE. Do OFE trafia obecnie 2,3% składki, 12,2% zostaje na starych zasadach w ZUS, natomiast pozostałe 5% jest zapisywane na specjalnym subkoncie w ZUS. Te 5% przesunięte z OFE do ZUS-u jest wykorzystane na bieżące wypłaty emerytur, jednak w odróżnieniu od pozostałej części składki ulokowanej w ZUS-ie (12,2%) podlega dziedziczeniu.Po osiągnięciu wieku emerytalnego, który w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet, a dla mężczyzn 65 lat, ZUS wyliczy wartość naszej miesięcznej emerytury. W tym celu zsumuje wartość wszystkich odprowadzonych przez nas składek i podzieli ją przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od momentu przejścia na emeryturę (Według GUS jest to 20,8 lat dla kobiet i 13,3 lat dla mężczyzn). Dla osób pracujących przed styczniem 1999 roku przy obliczaniu emerytury z pierwszego filaru uwzględniony zostanie kapitał początkowy.

Możesz sprawdzić prognozowaną wartość swojej emerytury za pomocą kalkulatora ZUS i OFE. 

 

Prognoza liczby osób ubezpieczonych i emerytów w latach 2011 - 2060.

Prognoza liczby osób ubezpieczonych w latach 2011-2060

Źródło: Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Warszawa, marzec 2010

 

II Filar

 

Uczestnictwo w II filarze obowiązuje osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku. Po rozpoczęciu pracy zawodowej w przeciągu miesiąca są one zobowiązane zawrzeć umowę z jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych.

 

Jeżeli w tym okresie nie przystąpimy do żadnego OFE, ZUS wezwie nas najpierw do zawarcia umowy, a następnie przydzieli do losowo wybranego funduszu. Zasada ta nie obowiązuje osób urodzonych w latach 1949 - 1968, które mogą dokonać wyboru, czy chcą przystąpić do OFE, czy wolą aby ich składki w całości (tj. 19,52%.) trafiały do ZUS.

 

Wartość składek na OFE od maja 2011r. stanowi 2,3 % naszego miesięcznego wynagrodzenia. Zgromadzony w ten sposób kapitał na indywidualnym koncie w OFE jest następnie inwestowany w różne instrumenty dostępne na rynku kapitałowym, np. akcje, obligacje, lokaty itp. W przeciwieństwie do składek, które pozostają w ZUS, wartość naszego kapitału może być dodatkowo zwiększana przy pomocy ekspertów zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi.

 

OFE od I filaru różni się również tym, że kapitał zgromadzony na indywidualnym koncie  podlega dziedziczeniu, co oznacza, że po śmierci członka funduszu środki są wypłacane jego spadkobiercom.Wartość comiesięcznej emerytury z OFE oblicza się w oparciu o wartość kapitału zgromadzonego przez całe życie zawodowe na indywidualnym koncie, podzielona przez liczbę lat, jaką statystyczny Polak żyje na emeryturze.

 

Jeśli chcesz obliczyć przybliżoną wartość miesięcznej emerytury z ZUS i OFE skorzystaj z kalkulatorów emerytalnych.

 

III Filar

 

Oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru jest dobrowolne. Polski system emerytalny jest jednak tak zbudowany, że bez dodatkowych środków nie zagwarantujemy sobie godnego życia na emeryturze. W związku z tym ustawodawca, aby dodatkowo zachęcić przyszłych emerytów do samodzielnego oszczędzania wprowadził m.in. zwolnienie z 19% podatku dochodowego od zysków kapitałowych inwestycji prowadzonych w ramach III filaru (IKE, IKZE, PPE), a także możliwość odliczenia dokonanych wpłat od podstawy opodatkowania (IKZE).

 

Procentowa wartość składek odprowadzanych z naszych pensji na rzecz I i II filaru jest stała. W przypadku III filaru ta wartość nie jest określona i całkowicie zależy od naszych możliwości finansowych. To my decydujemy również, jaką formę oszczędzania wybierzemy i jakiej instytucji finansowej powierzymy nasze pieniądze. Podstawowymi instrumentami finansowymi III filaru są IKE (Indywidualne Konta Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) i PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) oferowane przez większość towarzystw funduszy inwestycyjnych. Pieniądze zgromadzone w III filarze mogą być wypłacone jednorazowo po osiągnięciu przez nas wieku emerytalnego lub w ratach. Podlegają również dziedziczeniu przez najbliższych członków rodziny.

 

 

Czy Pana/Pani zdaniem warto dodatkowo oszczędzać na emeryturę?

Czy Pana/Pani zdaniem warto dodatkowo oszczedzać na emeryturę

Źródło: Raport: Emerytura po polsku, Warszawa marzec 2010 r

 

Ta strona internetowa używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Wiecej informacji dostępne jest pod tym linkiem.
Zamknij