Ekspert

Rafał Matusiak

Pracowniczy Program Emerytalny = bezpieczniejsza emerytura

Rafał Matusiak
Prezes TFI SKOK S.A.
7 February 2011

Dzięki Pracowniczym Programom Emerytalnym Pracownik może liczyć w przyszłości na lepszą emeryturę, a pracodawca wiąże pracownika ze swoją firmą. Wzrasta też prestiż przedsiębiorstwa.

 

Uchwalona 20 kwietnia 2004 roku ustawa o pracowniczych programach emerytalnych jest jedną z możliwych dodatkowych form gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne (w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego). Argumentem przemawiającym za przystąpieniem do PPE jest zwolnienie dochodów uzyskanych przez uczestnika programu z podatku od zysków kapitałowych oraz zwolnienie z opłat manipulacyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Warto pamiętać, że długoletnie inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest najbardziej dochodową formą oszczędzania z możliwych dostępnych na rynku.

 

Jak to działa?

 

Pracownicze Programy Emerytalne zakładane są w przedsiębiorstwie z inicjatywy pracodawcy, w porozumieniu z pracownikami. Pracownicy nie mają obowiązku uczestniczyć w PPE - przystąpienie do programu jest dobrowolne, ale kto nie chciałby dodatkowej emerytury od pracodawcy? Przecież to pracodawca, a nie pracownik opłaca składki (mogą one wynosić maksymalnie  7% wynagrodzenia pracownika). Jeżeli Program prowadzony jest przy współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, gromadzone co miesiąc środki wpłacane są na wybrane przez pracownika  Fundusze Inwestycyjne. Będzie je można wypłacić w całości lub ratach w chwili osiągnięcia 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Każdy z uczestników PPE ma również możliwość gromadzenia dodatkowych oszczędności, które może wpłacać na swoje indywidualne konto PPE  w ramach tzw. składki dodatkowej. Warto pamiętać, że wybrane TFI kompleksowo pomaga w przygotowaniu wymaganej dokumentacji oraz służy pomocą w procesie rejstaracji programu w Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Podstawowe korzyści z przystąpienia do PPE dla pracownika

 

  • Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego po przejściu na emeryturę
  • Pośrednie zwiększenie wynagrodzenia nawet o 7%
  •  Wypłata świadczeń emerytalnych w PPE dokonana na rzecz uczestnika zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Miesięczne składki nie wliczają się do wynagrodzenie stanowiącego podstawę naliczania składek ubezpieczenia społecznego
  • Dziedziczenie środków - w przypadku śmierci uczestnika PPE środki wypłacane są osobie przez niego wskazanej w pisemnej dyspozycji lub/i spadkobiercom.

 

Podstawowe korzyści z przystąpienia do PPE dla pracodawcy:

 

  • Prowadzenie PPE w przedsiębiorstwie i poniesione na nie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu
  • Atrakcyjny element płacowy, ponieważ miesięczna składka oznacza faktyczną podwyżkę przy mniejszych kosztach
  • Miesięczna składka nie wlicza się do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne

 

Pracownicze Programy Emerytalne  - najważniejsze argumenty

 

 

I FILAR

ZUS

II FILAR

OFE

III FILAR

PPE

Dziedziczenie środków

NIE

TAK*

TAK

Inwestowanie składek

NIE

TAK

TAK

Wybór strategii inwestowania i możliwości jej zmiany

NIE

NIE

TAK

Indywidualne dopłaty

NIE

NIE

TAK

Możliwość jednorazowej wypłaty

NIE

NIE

TAK

* z zastrzeżeniem art. 132 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Powrót do listy wypowiedzi
Ta strona internetowa używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Wiecej informacji dostępne jest pod tym linkiem.
Zamknij