Kobiety

Polski system emerytalny tylko pozornie traktuje kobiety w sposób uprzywilejowany gwarantując im m.in. wcześniejsze przejście na emeryturę. W rzeczywistości jednak przeciętna, miesięczna emerytura wypłacana kobietom będzie niższa od świadczeń otrzymywanych przez mężczyzn. Szacunkowo w przypadku trzydziestoletniej kobiety uzyskującej dochód na poziomie „średniej krajowej" jej emerytura będzie stanowiła ok. 30 - 40% ostatniego wynagrodzenia. Jednocześnie z przeprowadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami badań wynika, że zaledwie 13% Polek oszczędza dodatkowo na przyszłą emeryturę.

 

Dysproporcja w wielkości świadczeń emerytalnych kobiet i mężczyzn wynika wprost ze sposobu naliczania przyszłych świadczeń emerytalnych, które uzależnione są od trzech głównych czynników:

 

- wartości odprowadzonych składek,

- długości okresu składkowego,

- szacunkowej długości życia po przejściu na emeryturę.

 

Wszystkie te czynniki kształtują się korzystniej dla mężczyzn.

 

Szacowana wartość emerytury obecnych 30-latków zarabiających dziś„średnią krajową” 3359 zł

Szacowana wartość emerytury 30-latków zarabiających średnią krajową

 

Źródło: KNF 

Dlaczego emerytura kobiet jest niższa niż mężczyzn?

 

Przede wszystkim okres składkowy kobiet jest krótszy, ponieważ o pięć lat wcześniej od mężczyzn przechodzą na emeryturę (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat). Również prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę kobiety nabywają pięć lat wcześniej od mężczyzn (kobiety 50 lat, mężczyźni 55 lat). Wpływ na przyszłą emeryturę kobiet ma również macierzyństwo i związane z nim obowiązki wynikające z opieki nad dziećmi. Okres urlopów wychowawczych lub urlopów bezpłatnych przysługujący kobietom zaliczany jest bowiem do okresów nieskładkowych. Ponadto jeżeli ich łączna długość przekroczy 1/3 okresu składkowego, zostaną uwzględnione do stażu ubezpieczeniowego tylko w części.

 

Drugim czynnikiem uwzględnianym przy ustalaniu świadczeń emerytalnych jest suma składek potrącanych z pensji pracownika przez cały okres jego aktywności zawodowej. Wartość składek jest zmienna i uzależniona od jego wynagrodzenia, co również działa na korzyść mężczyzn. Ze statystyk wynika bowiem, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety zatrudnione nawet na tych samych stanowiskach.

 

Średnia długość życia kobiet po przejściu na emeryturę jest większa o ponad 7 lat w porównaniu do mężczyzn i wynosi 20,8 lat. Zarówno ZUS jak i OFE ustalając wartość miesięcznych świadczeń, dzielą sumę wszystkich odprowadzonych składek przez liczbę miesięcy, jaka statystycznie została do końca życia. W rezultacie i tak już statystycznie niższa wartość składek uzyskiwana przez kobiety w momencie przejścia na emeryturę jest dzielona przez większą liczbę miesięcy.

 

Czy uważa Pani, że przyszła emerytura z I filaru (ZUS) i II filaru (OFE) będzie dla Pani wystarczająca?

Źródło: Raport Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę, czerwiec 2010 r.

 

Jak możesz zabezpieczyć swoją finansową przyszłość?

 

Jak pokazują wyniki badań Izby kobiety w Polsce nie mają złudzeń co do świadczeń wypłacanych z ZUS i OFE. Ponad 69% z nich uważa, że emerytura z I i II filaru będzie dla nich niewystarczająca. Przyszłym problemom, wynikającym z braku wystarczających środków, kobiety mogą zaradzić wydłużając np. okres swojej aktywności zawodowej. Skuteczniejszym rozwiązaniem będzie jednak samodzielne zagwarantowanie swojej niezależności finansowej poprzez oszczędzanie dodatkowych pieniędzy na przyszłą emeryturę w trzecim filarze.

 

Nie oznacza to jednak, że od razu należy przeznaczać na ten cel znaczną cześć domowego budżetu. W praktyce wystarczy odkładać małe kwoty. Ważne jednak, aby dokonywać regularnych wpłat w okresie aktywności zawodowej. Przykładowo dysponując kwotą 150 zł, którą co miesiąc będziemy wpłacali do jednego z funduszy zrównoważonych ( średnioroczna stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zrównoważonych za ostanie 10 lat wynosi 6.95% - źródło: Analizy Online) prowadzonego w ramach IKE, po 25 latach oszczędzania otrzymamy szacunkowo ok. 155 tys. zł dodatkowych środków na emeryturę.

Ta strona internetowa używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Wiecej informacji dostępne jest pod tym linkiem.
Zamknij