Opracowania i Raporty

Wpływ reformy OFE na oszczędzanie w III filarze

Wpływ reformy OFE na oszczędzanie w III filarze

13 June 2014

Pobierz w formacie PDF
Polacy a ulga podatkowa na IKZE

Polacy a ulga podatkowa na IKZE

2 December 2013

 

Oszczędzanie na IKZE większości Polaków jest możliwe ale tylko bez podatku

Polacy byliby skłonni oszczędzać w IKZE pod warunkiem, że oszczędności zostałyby zwolnione z podatku dochodowego. Tak wynika z badania „Polacy a ulga podatkowa na IKZE", jakie na zlecenie IZFiA przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej w listopadzie b.r.

 

 

W ramach badania Polacy zostali zapytani o chęć odkładania środków w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w trzech przypadkach: przy obecnej skali podatkowej (18% i 32%), przy zryczałtowanym 10% podatku i w sytuacji braku podatku dochodowego na końcu inwestycji. Wyniki potwierdzają rosnące zainteresowanie odkładaniem środków w ramach IKZE wraz ze zmniejszającą się wysokością podatku. Przy obecnej skali podatkowej inwestowanie w IKZE deklaruje 23% badanych, przy 10% podatku odsetek chętnych do oszczędzania zwiększa się do ponad 1/3 (35%), natomiast całkowite zniesienie opodatkowania oszczędności w ramach IKZE zachęciłoby do oszczędzania ponad połowę Polaków.

 

„Badanie potwierdza, że zwiększenie udziału Polaków w III filarze wymaga mocniejszych zachęt podatkowych. Propozycja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza zastąpienia dotychczasowego podatku zryczałtowaną stawką 10% jest na pewno krokiem w dobrym kierunku, ale obawiam się, że może to być tylko taki pół-krok. Jeśli naprawdę chcemy pobudzić społeczeństwo do indywidualnego oszczędzania na własną emeryturę, trzeba pójść dalej i całkowicie znieść opodatkowanie tych inwestycji. Wnioski ze zleconego przez IZFiA  badania mogą być wskazówką dla dalszych działań rządu w zakresie pobudzenia III filaru" - powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.

 

Dodatkowo, z badania wynika, że całkowite zniesienie podatku dochodowego jest szczególnie zachęcające w przypadku osób, których obecnie nie stać na oszczędzanie. Są to osoby mieszkające w małych miastach, które niewiele zarabiają i  źle oceniają swoją sytuację materialną oraz osoby pracujące na własny rachunek. Całkowite zwolnienia mogą w sposób znaczący stymulować te osoby do dodatkowego odkładania środków na emeryturę.

Pobierz w formacie PDF
Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę w Polsce - perspektywa społeczna

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę w Polsce - perspektywa społeczna

21 June 2013

Systemy emerytalne funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, podatnym na zmiany i wpływ różnego rodzaju
czynników społecznych, makro- i mikroekonomicznych. Analiza trendów demograficznych pozwala z
wyprzedzeniem wyciągnąć wnioski stanowiące o potrzebie zmian w mechanizmach emerytalnych.
Dodatkowymi źródłami informacji w tym zakresie mogą być m.in. najlepsze praktyki stosowane w innych
państwach, międzynarodowe wskaźniki gospodarcze umożliwiające porównanie aktualnej efektywności
procesów z innymi lub alternatywne elementy, jak badania opinii czy potrzeb społecznych. Synteza tych danych
pozwala stwierdzić, że w celu zachowania stabilności publicznego systemu emerytalnego, konieczne jest jego
uzupełnienie o część prywatną. Elementem niezbędnym do zwiększania stopnia świadomości przyszłych
emerytów i zainteresowania tematem dodatkowego oszczędzania jest dalsze prowadzenie kampanii społecznych
zwracających uwagę na spodziewaną wysokość stóp zastąpienia oraz wymierną opłacalność inwestowania za
pośrednictwem produktów tzw. III filaru ubezpieczeń społecznych.

Pobierz w formacie PDF
Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania

Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania

18 June 2013

 

W maju b.r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przy współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziła badanie „Polacy o produktach długoterminowego oszczędzania". Wyniki wskazują, że Polacy najlepiej znają IKE. Najchętniej też korzystają z tego produktu.

Pobierz w formacie PDF
Ta strona internetowa używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Wiecej informacji dostępne jest pod tym linkiem.
Zamknij