Opracowania i Raporty

Słabe filary polskiej emerytury

Słabe filary polskiej emerytury

27 February 2013

Marcin Dyl
Prezes Zarządu IZFiA
Temat emerytur podgrzewa emocje Polaków już kolejny rok. Najpierw debata dotycząca obniże-nia składki do OFE i wprowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, teraz kilkumie-sięczne dyskusje w zakresie zmiany wieku emerytal-nego - to wszystko powinno nas skłonić do bliż-szego zainteresowania się naszą emerytalną przy-szłością.
Wyniki badań wskazują jednak, że zmiany w podejściu do emerytur następują bardzo powoli. A w nastrojach społecznych dominują bunt i sprzeciw. W mojej opinii takie reakcje są oczywistym dowo-dem na to, że boimy się tego, co nas czeka w przy-szłości. Strach ten wynika przede wszystkim z braku zrozumienia idei i potrzeby zmian oraz zasad funk-cjonowania obecnego systemu emerytalnego.
Dobrą wiadomością jest na pewno rosnąca świadomość społeczna dotycząca indywidualnego odkładania środków na emeryturę. Z drugiej jednak strony za taką wiedzą nie stoją dalsze działania. Wiemy, że dobrze jest samodzielnie oszczędzać, ale tego nie robimy. Dlaczego? Powód jest może oczy-wisty - brak pieniędzy - ale nie do końca praw-dziwy. Wydaje mi się, że mimo strachu i obaw, co do wysokości państwowej emerytury, podświa-domie wierzymy, że jakoś to będzie. Potwierdzają to wyniki świadczące o tym, że dla prawie 3/4 bada-nych bodźcem do rozpoczęcia samodzielnego osz-czędzania byłaby likwidacja ZUS i OFE. Oszczędzanie utrudnia też brak zaufania do instytucji finanso-wych. Mimo ponad dwudziestoletniej historii rynku kapitałowego, nadal wierzymy przede wszystkim bankom. To pozostałość dawnego systemu. Myślę, że sytuacja się zmieni wraz ze zmianami pokolenio-wymi. Roczniki dorastające w dzisiejszej rzeczywi-stości będą chętniej dywersyfikowały swój portfel i korzystały z usług różnych instytucji finansowych, nie tylko banków. Liczę też na to, że z czasem zwięk-szy się rola produktów III-filarowych. Pomimo, iż ciągle dla wielu Polaków lokata jest tym instrumen-tem, za pomocą, którego oszczędzają na emeryturę, warto podkreślić, że 15 proc. badanych wybiera w tym celu fundusze inwestycyjne, które są właśnie narzędziami długoterminowego oszczędzania.

Pobierz w formacie PDF
Jak Polacy planują zabezpieczyć swoją przyszłość - czy zamierzają w tym celu korzystać z IKZE?

Jak Polacy planują zabezpieczyć swoją przyszłość - czy zamierzają w tym celu korzystać z IKZE?

23 May 2012

 

W kwietniu b.r. Izba Zarządzających Funduszami  Aktywami zleciła przeprowadzenie badania dotyczącego postrzegania przez Polaków nowego produktu emerytalnego IKZE oraz wpływu publicznej dyskusji wokół emerytur na indywidualne oszczędzania.

 

Dyskusje wokół tematu emerytur i ostatnie zmiany w systemie emerytalnym skłoniły połowę badanych do refleksji nad własną przyszłością finansową i dały impuls do zainteresowania się funkcjonowaniem systemu emerytalnego.

Chociaż Polacy ciągle mocną wierzą w państwowa emeryturę (dla 65 % badanych jest to skuteczny sposób zapewnienia sobie środków do życia), to co trzeci dorosły Polak jest świadomy konieczności indywidualnego oszczędzania na emeryturę i dłuższej pracy zawodowej w celu uzyskania wyższych świadczeń emerytalnych.

 

Najpopularniejszymi i uważanymi za najlepsze metodami oszczędzania emerytalnego są lokaty bankowe, mimo  iż nie są to produkty oszczędzania długoterminowego. Polacy nie znają produktów III-filarowych, a Ci co deklarują ich znajomość najczęściej wskazują na fundusze inwestycyjne.

O Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego słyszało jedynie 12% badanych, jednak aż prawie 1/3 nie potrafi ocenić oferowanej w ramach IKZE ulgi podatkowej. Chociaż  w tym momencie oszczędności w IKZE ma niewielu Polaków, jednak co trzeci rozważa taki sposób gromadzenia środków na emeryturę.

Pobierz w formacie PDF
Postawy Polaków wobec oszczędzania

Postawy Polaków wobec oszczędzania

27 October 2011

 

Prawie jedna trzecia Polaków (31%) deklaruje, że zastanawia się nad zwiększeniem swojej emerytury w przyszłości. To trochę więcej niż w roku 2009, kiedy do takich myśli przyznało się 29% badanych. Z drugiej strony aż 28% osób nie jest tym zainteresowana a 12% uzasadania brak refleksji nad przyszłą emeryturą tym, że nie ma to znaczenia. Warte podkreślenia jest jednak to, że odsetek osób, które tak sądzą zmniejsza się od 2008 roku.

Wartym odnotowania jest też wzrost odsetka ośób dekalrujących oszczędzanie na emeryturę z 11% w 2010 roku do 14% w 2011 roku.

Źródlo: "Posatwy Polaków wobec oszczędzania " raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Pentor, październik 2011

Polacy o Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego i innych dobrowolnych formach oszczędzania na emeryture

Polacy o Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego i innych dobrowolnych formach oszczędzania na emeryture

8 July 2011

Uchwalone niedawno zmiany w systemie emerytalnym z początkiem 2012 r. m.in. wprowadzają nowy produkt umożliwiający dodatkowe oszczędzanie na emeryturę, czyli IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Badanie na temat stopnia poinformowania Polaków o IKZE - Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, zainteresowania korzystaniem z IKZE oraz postrzeganej ich atrakcyjności na tle IKE - Indywidualnych Kont Emerytalnych, a także zainteresowania uczestnictwem w Pracowniczych Programach Emerytalnych przeprowadziła Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.

 

Pobierz w formacie PDF
Ta strona internetowa używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Wiecej informacji dostępne jest pod tym linkiem.
Zamknij